Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

      “КАСИ Аутомейшън” ЕООД е създадена през 2006г. Тя работи в областта на проектирането и изграждането на системи в административни, промишлени, селскостопански, обществени и жилищни сгради. Целта на фирмата е да предлага на клиентите си съвременни решения и качествено изпълнение на поетите ангажименти използвайки натрупания опит на фирмата като цяло, както и на специалистите работещи в “КАСИ Аутомейшън” ЕООД. Стараем се да наложим откровен и делови стил на работа, предразполагащ ефективна взаимноизгодна дейност.

Фирмата предлага следния обхват от дейности и услуги :

 

  •       Проектиране и изграждане на системи КИП и А.
  •       Сградна автоматизация.
  •       Системи за дистанционно отчитане на разходите
  •       Проектиране и изграждане на системи за оптимизиране на енергийните разходи.
  •       Проектиране и изграждане на външни и вътрешни електроинсталации;
  •       Проектиране и изграждане на информационни системи (компютърни, колективни - ТВ и радио);
  •       Проектиране и изграждане на системи за сигурност (охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване );
  •       Пожароизвестителни инсталации;

 “КАСИ Аутомейшън” ЕООД е с основен предмет на дейност проектиране и изграждане системи за управление на електрически, отоплителни, вентилационни, климатични инсталации и системи за управление и автоматика за промишлени, селскостопански, обществени и жилищни сгради, прекъснати и непрекъснати процеси, поточни линии, манипулатори и т.н. Фирмата е в състояние да предложи на своите клиенти изграждане на комфортна среда съчетана с оптимално използване на енергийните ресурси. Водеща насока е изграждането и използването на съвременни високо-технологични изделия, гарантиращи високото качество и рентабилност на предлаганите климатични инсталации. Специалистите работещи във фирмата имат дългогодишен опит в проектирането и изграждането на разнородни инсталации за: болници и операционни, офиси и банки; хотели и големи обществени сгради, жилищни сгради; ресторанти и др.

 Фирма "Каси Аутомейшън" ЕООД участва в някои големи европейски проекти: 


Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001/07/2.1-01 - "Квалификационни услуги и обучения за заети лица"

Номер на договора: ESF-2101-03-02004

Наименование на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и придобиване на ключови умения по разработка и експлоатация на системи за автоматизация на базата на информационни и управляващи технологии

Наименование на водещата организация: Технически университет - Варна

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.