Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Технологична линия за производстово на керемиди тип „Капаци“ - Брамак Силистра

Реконструкция и модернизация на технологична линия за производство на керемиди тип „Капаци“.

Съгласно техническото задание на възложителя изцяло бе подновена системата за управление на технологичната линия, на която се извършва формоването на керемидите върху метални подложки. Тази технологична линия включва следните основни елементи:

  1. 1.Транспортиране, почистване и омазняване на металните подложки;
  2. 2.Управление на ниво на бетон в бункер;
  3. 3.Пресоване на бетон върху металните подложки;
  4. 4.Отрязване и формоване на керемидите;
  5. 5.Боядисване на керемидите;
  6. 6.Прехвърляне на формованите керемиди за по-нататъшна обработка;

Съгласно техническото задание системата за управление се изгражда от контролер и операторски панел на фирма Siemens, а управлението на двигателите се осъществява с инвертори ATV71 на фирма Schneider Еlectric. Релейно-контакторната апаратура е от Schrack Technik.

Използван е компактният контролер Siemens S7-CPU 1215C с допълнителни сигнални модулни. Операторският интерфейс е реализиран с 9” цветен touch панел на Siemens KTP 900 Basic, на който са изобразени всички елементи на системата и тяхното състояние. Панелът дава възможност за задаване на параметрите на системата и визуализация на аварийни състояния. Целият интерфейс е реализиран на български език.

Основен проблем при реализацията на системата бе синхронизацията между положението на подложката с формован върху нея бетон и управлението на ножовете, оформящи ръбовете на керемидата. Изискванията бяха за осигуряване на максимална точност, с допустима грешка от 1 ms. С контролера S7-CPU 1215C беше постигната гарантирана точност от 0.5 ms чрез използване на таймерни и хардуерни прекъсвания. Системата за управление е реализирана в среда на TIA Portal v13 SP1.

© © 2020 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.