Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

хотел "Оазис", кк. Слънчев Бряг

Предназначение на системата:

  oazis-1 Системата е предназначена за дистанционно отчитане показанията на водомери, топломери и разходомери за нафта. Натрупаните стойности се записват в база от данни. Записите са разделени в две групи:

   Подробни - записите се правят на всеки час. Периода за който може да се направи справка е 30 дена назад.
   Дневни - записите се правят веднъж дневно без ограничение в периода от време за който може да се направи справка.

Състав на системата:

   За да се осъществи дистанционното отчитане, са подбрани водомери и разходомери с импулсен изход, а топломерите се разпитват по MBUS комуникационен канал .

  Тези измервателни прибори са свързани към програмируеми логически контролери(PLC), които обработват постъпилата от тях информация и записват показанията в паметта си. Такива PLC-та са монтирани на всеки два етажа във всеки блок. Изградената мрежа е от тип MASTER-SLAVE. Информацията се буферира в един "Master" контролер, който след това я трансферира към базата данни.  Връзката с крайния потребител се осъществява, чрез уеб базирана система за генериране на отчети.

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.