Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

комплекс "Емералд", с.Равда

Предназначение на системата:
 

emerald1   Системата е предназначена за дистанционно отчитане показанията на водомери, електромери и разходомери за нафта. Натрупаните стойности се записват в база от данни. Записите са разделени в две групи:

    Подробни-записите се правят на всеки час. Периода за който може да се направи справка е 30 дена назад.

   Дневни-записите се правят веднъж дневно без ограничение в периода от време за който може да се направи справка.
     

 Състав на системата:

 За да се осъществи дистанционното отчитане, са подбрани водомери, електромери и разходомери с импулсен изход.

   Тези измервателни прибори са свързани към програмируеми логически контролери(PLC), които обработват постъпилата от тях информация и записват показанията в паметта си. Такива PLC-та са монтирани на всеки два етажа във всеки блок, както и във всяко ГРТ. Изградената мрежа е от тип MASTER-SLAVE. Информацията се буферира в седем "Master" контролера, които след това я трансферират към базата данни.  Връзката с крайният потребител се осъществява, чрез уеб базирана система за генериране на отчети.emerald3

   В хотел Емералд е изградена и система за следене и управление на парковото осветление.

  За да се осъществи управление и наблюдение сигнала от всеки контактор на съответния токов кръг постъпва в програмируеми логически контролери(PLC). Тези PLC-та са монтирани във всяко ГРТ на всеки блок. Изградена е визуализация, посредством която се осъществява наблюдението и управлението на осветлението.

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.