Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

комплекс "Роял Бийч", кк. Слънчев бряг

 

Предназначение на системата

              Системата е предназначена за дистанционно отчитане показанията на водомери, топломери, електромери и разходомери за нафта. Натрупаните стойности се записват в база от данни. Записите са разделени в две групи:

  •     Подробни-записите се правят на всеки час. Периода за който може да се направи справка е 30 дена назад.
  •     Дневни-записите се правят веднъж дневно без ограничение в периода от време за който може да се направи справка.

 Състав на системата

             За да се осъществи дистанционното отчитане, са подбрани водомери, топломерите и разходомери с импулсен изход, а електромерите се разпитват по MBUS комуникационен канал.

            Тези измервателни прибори са свързани към Програмируеми Логически Контролери(PLC), които обработват постъпилата от тях информация и записват показанията в паметта си. Такива PLC-та са монтирани на всеки два етажа във всеки блок, както и във всяко ГРТ. Изградената мрежа е от тип MASTER-SLAVE. Информацията се буферира в шест "Master" контролера, които след това я трансферират към базата данни.  Връзката с крайният потребител се осъществява, чрез уеб базирана система за генериране на отчети.

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.