Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.
2009

 Основен проект за 2009г. е изграждането на SCADA  система на новопостроения терминал на летището в Пловдив. Системата служи за управление на ОВК системата.

Останалите проекти приключени през 2009г. можете да видите в тази категория.

Система за управление на утоплението


Система за автоматизирано управление и програма за визуализация


Система за регулиране климатизацията на предприятие за производство на захарни изделия


Система за Визуализация и Управление в СПА Център 


  На новопостроения терминал в Пловдив е изградена система за визуализация(SCADA) за управление на системата за отопление вентилация и климатизация(ОВК), както и приложение за отчет на разхода на електроенергия и архивиране на данни.


  Проектиране и изграждане на система за автоматизация и контрол на процеса по производство на биодизел


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.