Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Биодизел, с. Козаревец

Последните години се характеризират с непрекъснато увеличение употребата на суровини и енергия. Поради тази причина нараства ежегодното потребление на алтернативни горива какъвто е дизелът. Това обаче от една страна води до непрекъснато покачване на цената му, а от друга изправя света пред голям проблем - изчерпване на и без това ограничените запаси от горива. Това стимулира науката да разработва методи и оборудване за получаване на екологично чисти горива, произведени от възобновяеми източници или т.н. биогорива. На първо място това е замяната на част от потреблението на дизелови горива с биодизел, получен от растителни и животински масла. Употребата на биодизел има една много силна страна – това е намаляване изхвърлянето на токсични елементи в атмосферата и от там значително подобрение на жизнената среда на населението.

След първата петролна криза от 1973 г. биомасата се счита за енергиен източник и е използвана като основа за производство на горива, които могат да заместят конвенционалните такива (дизел и бензин) при моторните превозни средства Използват се: растителни мазнини; захарно цвекло, зърнени култури и други растения, които могат да бъдат подложени на фрементация за производство на алкохол; органични отпадъци.

За първи път биодизел се получава като страничен продукт при производството на глицерин за нуждите на козметичната промишленост в лабораториите на Палмолив и Колгейт и е резултат от многократна обработка на растително масло с метанол, което се извършва по определен технологичен ред. По своята същност това е смес от моноалкални естери на мастните киселини получени при процеса трансестерификация.

Системата за неговото производство се състои от: две външни цистерни за растително масло; две външни цистерни за биодизел; подгряващ котел; буферен съд (БМ); смесители – за смесване на два материала; буферни съдове за осигуряване на достатъчно количество вещество за процес на декантация; декантатори за първична декантация (Д1÷Д4); буферен съд (Бб3) - след първична декантация; буферен съд (Бб4) – след вторично смесване на суров биодизел и метоксид; декантатори за вторична декантация (Д5÷Д13); скачени съдове Бфг1 и Бфг2; вакуумизпарител (ВИ-1 ); вакуумизпарител (К1-Б); кондензатори; буферен съд биодизел (Бб5); филтри; центрофуги; хладилен агент; склад за метанол; реактор; буферни съдове за метанол (Бм1÷Бм3); съдове за източване на остатъчен биодизел; буферен съд за готова продукция (Бдм и БД1); помпи; кранове - ръчни и автоматични; разходомери; датчици за ниво; датчици за поток; датчици за флуид; датчици за налягане; сензори за температура; програмируем логически контролер - за автоматично управление на системата; система за визуализация и контрол.

Растителното масло се съхранява в двете външни цистерни. При достатъчно наличие на суровина в самите тях процесът на извличане на биодизел може да започне.

Цистерните имат инсталирани ултразвукови датчици (УЗД) за ниво, които се следят от SCADA системата. През нея се определя активен режим; указва се на главния контролер коя от двете цистерни се пълни; пускат се помпите; следи се работата на разходомерите и се управляват още много други процеси.

Програмируемият логически контролер (PLC) служи за автоматично управление на системата. Главната причина за проектирането му е намаляването на големите разходи включени при изграждането на сложни релейно-базирани управляващи системи.

В системата има седем контролера: един главен – Master и шест подчинени. Всеки един от тях има собствен ID, 12 входа и 8 изхода. Към Master e включен термо модул. Той е ID1 и има четири модула: първия има 24 изхода, втория – 24 изхода, третия – 24 входа, четвъртия – 4 аналогови входа. ID2 също е има четири модула: първи – 16 изхода, втори – 16 изхода, трети – 24 входа, четвърти – 4 аналогови входа. ID3 има три модула: първи – 16 изхода, втори – 24 входа и трети – 4 аналогови входа. ID4 е с два модула: първи – 16 изхода и втори – 24 входа. ID5 и ID6 имат само по един модул със съответно 16 изхода и 4 аналогови входа. Последният контролер - ID7 има два модула с 16 изхода и 4 аналогови входа.

 

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.