Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Летище, гр. Пловдив

На новопостроения терминал на Летище Пловдив е изградена система за визуализация, управление и архивиране на данни (SCADA) към системата за отопление вентилация и климатизация (ОВК), както и приложение за отчет на разхода на електроенергия.

Към системата ОВК се включват:

  • Подово отоплениеAirportPlovdiv
  • Въздушни завеси
  • Канални Машини (VRV)
  • Климатични Централи (AHU)
  • Смукателни Вентилатори(Exhaustion Fans)
  • Хладилни Агрегати (Chillers)

 

            За изграждане на системата за управление на климатичните централи, хладилните агрегати и каналните машини се ползват Програмируеми Логически Контролери (PLC) FATEK и Necos, а за следене на параметрите температура, влажност и замърсеност на въздуха, както и за управлението на въздушните завеси и колекторите на подовото управление – стайни термостати (Room Thermostat) Tongdy.

 

 

Airport Plovdiv Architecture

           За системата за визуализация, управление и архивиране на данни се ползва SCADA Indusoft, заемаща ролята на сървър, който осъществява връзката с всички устройства в сградата, както и осигурява достъп до системата през Интернет посредством Web Browser-a на всеки персонален компютър. За гарантиране на сигурността са предвидени нива на достъп с потребителско име и парола.

 

            За осъществяване на връзката между сървара,контролерите и другите устройства в сградата е изградена няколкослойна комуникационна мрежова архитектура.

 

 

 

 

            Системата за визуализация дава възмножност за зоново управление, с възможност за задаване на:

  • час за включване и изключване на всяка зона
  • режим на работа
  • температура
  • последователност на включване на съораженията

В алгоритъма на работа са включени и режими против прекомерна влажност и замърсеност на въздуха.

            Всички стойности на параметрите, както и алармените състояния се архивират на сървъра като по важните от тях се изобразяват графично.

Освен общия план на управление по зони, задаване и следене на основните параметри, са предвидени и страници за наблюдение и контрол на всяко едно от съоръженията с по-подробна информация за неговото състояние.

© © 2018 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.