Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

СПА Център "Романтика", гр. Свиленград

СПА Центъра е част от новопостроения хотелски комплекс “Романтика” в Свиленград.Основната страница на системата за визуализация се състои от бутони за преминаване към страници с подробна информация за отделните помещения, измерени температури и параметри, както и за следене на енергийните показания.Има възможност за цялостно стартиране на системите във всички помещения едновременно, както и за локално пускане и спиране. Извършва се управление на нагреватели, парогенератори и ароматни помпи по предварително зададени температура или време. Също така са предвидени и звукови и светлинни ефекти.

Следи се за аварийни ситуации, за да се предприемат съответните мерки – предупредителни екрани и автоматично отпадане на управлението в случай на опасност.

Основното управление се осъществява от програмируеми логически контролери с графични дисплеи с възможност за локално управление при отпадане на системата за визуализация и контрол.

Достъпът до системата е защитен с пароли. Оформени са няколко нива на достъп:

1) "Наблюдение"

2) "Управление на основни параметри"

3) "Сервизни екрани"

© © 2018 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.