Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Фабрика за вафли Кредо, гр. Велико Търново

Климатизацията в сградата се осъществява от система климатични централи, и други съоражения за вентилация и отопление. Извършва се мониторинг на съоръженията в котелно помещение, следене и архивиране нивото на влага в помещенията.

Oсновната страница на визуализацията e показана на фиг.1:

                                                                           фиг.1

На тази страница се намират бутоните, чрез които се зареждат страниците, визуализиращи различните звена от системата(фиг.2 ), както и бутона за промяна на режима на работа – Отопление или Охлаждане.

фиг.2

За удобство е направен седмичен график за включване на отоплителните централи (Фиг. 3), с възможност за задаване на индивидуално време за работа на всяка централа. Задава се час на включване и час на изключване, за съответния ден от седмицата.

Фиг. 3

Ако часът на включване съвпада с часа на изключване, съответната централа не се стартира изобщо.

Всички съоражения са пригодени да работят в ръчен и автоматичен режим.

За нормална работа на съораженията в автоматичен режим е нужно всички ключета да бъдат завъртяни в посока ‘Автоматично управление’. В този случай пускането и спирането на централите се определя от седмичния график. Часовете за включване и изключване могат да бъдат различни за всеки ден от седмицата, съобразено със заетостта на обслужваните помещения.

При централи с устройства за следене ниво на влага в помещенията се визуализира състояние на дистанционно (Включено/Изключено) и стойността на измерената влажност (фиг.4).

                              фиг.4

Нивото на влажност в помещенията е показано на отделна страница от SCADA-та, на която са дадени в графичен вид отчетените показания във времето (фиг. 5).

                                                                       фиг. 5

© © 2018 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.