Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

ВПД

 

Инсталираната система е свързана с отоплението и управлява трите термопомпи. Всяка една от трите термопомпи може да работи за затопляне на битово горещата вода докато останалите две работят към отопление като се редуват. Изпълнява се автоматична корекция на заданието според външната температура.

 

Системата включва контролер, който пуска помпите и контролира процеса като съответно има контролер и за всяка помпа, заданието на които се задава от главният контролер. Управлението се осъществява от сензорен панел, който се намира в машинното помещение. Има три дисплея: главният се използва за управление и визуализация на изградената система, другите два – за наблюдение. Температурата се измерва чрез термомодул със сензори DS1820.


© © 2021 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.