Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.
2010

Един наш значим проект, завършен през 2010г., е изграждането на BMS система на Гранд Мол Варна.

Останалите проекти приключени през 2011г. можете да видите в тази категория.

„Къщата дърво” или "Къщата със зимна градина" се е настанила в скат над борова гора и грабва със сдържана, но завладяваща съвременна визия. Построена е в  село Звездица,  на около 10 км от центъра на град Варна.


Система за визуализация на енергоснабдяването на ски курорт Банско към фирма "Юлен АД”


Iзграждане на система за визуализация и управление на асфалтовата база


  Проектиране и изграждане на системата за автоматизация и контрол на сградата на „Гранд Мол” – Варна


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.