Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Гранд Мол, гр. Варна

 Системата може да се раздели на четири основни групи:1 GrandMall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Следене и управление на електрическите обекти в сградата. Това включва:

 • Следене състоянието и управление в автоматичен режим на цялото осветление в сградата
 • Следене и управление на главните енергоносители в сградата
 • Следене на всички мощности
 • При отпадане на захранването или пожар – автоматично превключване към алтернативен енергоносител, по зададен сценарий
 • Следене положението на противопожарните клапи
 • Следене положението на клапи на противодимни вентилатори
 • Следене състоянието на отдимителните люкове

Следене и управление на отоплението вентилацията и климатизацията в сградата. Това включва:

 • Следене и управление в автоматичен режим на всички климатични камери
 • Следене и управление на водоохладителните агрегати
 • Следене на всички мощности
 • При отпадане на захранването или пожар – автоматично превключване към алтернативен енергоносител, по зададен сценарий
 • Следене положението на противопожарните клапи
 • Следене положението на клапи на противодимни вентилатори
 • Следене състоянието на отдимителните люкове

    

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.