Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Асфалтова база, гр. Котел

Дейността на асфалтовата база в град Котел се състои в обработване на инертни материали и производство на асфалт. Базата е с капацитет на производство до 50 тона на час. Обработването на инертните материали се извършва посредством тяхното дозиране, изсушаване и сортиране. Има възможност за дозиране спрямо рецепта и добавяне на битум и добавки към асфалта като: прах, каменно брашно и сплит мастик – най-модерната и устойчива на износване настилка, популярна с добрите характеристики на сцепление, увеличава гаранцията, придава гъвкавост на асфалта и предпазва от пукнатини. При призводството на асфалт сместа преминава през процес на бъркане, при който всички съставки се смесват в миксер.

Оборудването на управляващия пулт на базата е изцяло подменено. Изградена е нова програма за визуализация и управление, като при работа на системата на екранът се дава информация за работата на следните изпълнителни механизми: поточни линии, помпи, вентилатор елеватори, шнекове, сито. Подменен е кантарния модул за по-бързо и по-прецизно дозиране на инертните материали. Изградена е система с база данни за извличане на информация за работата и състоянието на асфалтовата база.

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.