Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Система за визуализация Електроразпределение ски база "Банско", гр. Банско

Във всяка една система за наблюдение участват голям брой параметри, които трябва да бъдат следени и поддържани, така че системата да остане стабилна и ефективна. Това естествено изисква голям брой обслужващ персонал.

Поради тези причини все по - ефективни и използвани стават автоматизираните системи с възможност за визуализация и управление от едно място.

Такива системи са от типа SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). В съответния обект системата за автоматизация е подготвена за визуализация на енергоснабдяването на ски курорт Банско към фирма "Юлен АД”. Дава възможност за контрол на цялостната система, без да се налага обхождане на електрическите табла, котелните помещения, които се намират високо в планината и обхождането им отнема часове, особено през зимните месеци, когато планината е покрита със сняг. Контролът и управлението на процесите се реализира по-бързо и точно.

Системата е пригодена за визуализация параметрите на устройства Satec, служещи за точно измерване тока на фазите, мощността, коефициента на мощност и др.

Състои се от: 26 трафопоста;5 трасформатора с входно захранване на 20 KV;41 транформатора на ниско напрежение;26 програмируеми логически контролера Vision 350;46 анализатори на електрическа енергия PM130;88 прекъсвача(превключвателя) ;15 секционни прекъсвача;33 индуктивни товара.

Енергозахранването на ски курорта зависи от 5 основни линии на 20 KV, на които са поставени анализатори на електрическа енергия PM130 от фирма SATEC, с които се следят различни параметри и се архивират в база данни.

Изградената сложна мрежа от връзки между различните трафопостове има за цел да може да се осигури, при повреда или отпадане на захранването, електричество през кои да е от петте входа, до кои да е от двайсет и шестте трафопоста пръснати по планината(ТП1 до ТП26).

Тъй като прекъсвачите не разполагат с възможност за управление, състоянието им се следи чрез поставените допънителни контактни системи на всеки прекъсвач(превключвател), които са свързани на входове на контролерите във всеки трафопост.

© © 2021 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.