Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Къща дърво, с. Звездица

Kyshta Dyrvo Zvezdica 1  „Къщата дърво” или "Къщата със зимна градина" се е настанила в скат над борова гора и грабва със сдържана, но завладяваща съвременна визия. Построена е в тихото и спокойно село Звездица, намиращо се на около 10 км от центъра на град Варна. Уникалността на проекта на арх. Борислав Игнатов се дължи преди всичко на съвременната устойчива еко концепция, развита с отчитане на особеностите на терена и с респект към природата. Издигането на къщата се случва по модела на дървото. Корените са дълбоко в земята – това са 6 геотермални сонди, които се забиват на дълбочина от 100 метра, за да осигурят по един енергоефективен и екологичен начин топлината за жилищните помещения и зимната градина, която оформя короната на къщата.
  Зимната градина е основната функционална, естетическа и природосъобразна характеристика на къщата. Тя балансира вътрешния микроклимат през всички сезони с голямата си топлинна маса, освежава въздуха с кислород и аромати на цветя.
  След завършването на къщата през 2010 г. екипът на „КАСИ Аутомейшън” започва изграждане на нейната SCADA система - система за контрол, наблюдение и събиране на данни, а също така и за архивиране на параметрите на процесите, справки за състояние на елементите от системата, известяване за аварийна ситуация чрез алармени съобщения, изчертаване на графики, както в реално време така и от данни за предишен момент от време.
Жилищната сграда се състой от петнайсет помещения, разположени на три етажа. Във всяко от помещенията са монтирани цифрови термостати, които поддържат комуникация Modbus и са предвидени за управление на конвектори и за управление на подово отопление.

Kyshta Dyrvo Zvezdica 4 

фиг.1 Структурна схема за автоматизация

  Има изградено машинно помещение, в което се следят температури, чрез Термо модул. Kyshta Dyrvo Zvezdica 3Датчиците за измерване на температура са разположени на определени места в ОВК системата. Измерват се: температура на котела, температура към къщата, температура от сондаж към термо помпа, температура от термо помпа към буфер, температура на битовата гореща вода, температура солар (чрез шестте температурни датчика). Тези шест температури имат възможност да се наблюдават от SCADA системата.В това помещение е разположена и геотермална термопомпа, която се използва за охлаждане или отопление на флуида, подаван към конвектори и подовата инсталация в помещенията на къщата.

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.