Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.
2011

Наредба № 3 от 19 февруари 2010г. на Главна Агенция Митници изигра главна роля в това Каси Аутомейшън да изгражда основно обекти свързани с нея. През 2011г. бяха изградени повече от 30 системи ИКУНК.

Останалите проекти приключени през 2011г. можете да видите в тази категория.

Система за дистанционно отчитане на електромерите


  Системата се изгражда въз основа на Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.