Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

МОЛ Русе, гр. Русе

Мол Русе е най-големият търговско-развлекателен център в региона, разположен между двете най-натоварени пътни артерии. Инсталирана е машина за дистанционно отчитане на електромерите. Тя дава възможност за: добавяне на уреди; добавяне на помещения; редактиране на уреди или помещения. Възможните справки, които могат да се направят са: справка за уред; справка за всички уреди; справка за група от уреди, която може да се редактира. Възможност за таксуване, която включва: отделна група от уреди, подлежащи на таксуване; таксуване, което отпечатва pdf файл съдържащ информация за изразходената електроенергия и общата цена на изразходената електроенергия; възможност за теглене на старите pdf файлове.

© © 2021 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.