Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Машина за фрезоване на ключове TS 8100

Фрезоващата машина TS 8100 е предназначена за фрезоване на профилен механичен шифър (ПМШ), “ямков” тип. Машината е екипирана с линеен манипулатор осъществяващ транспорт на ключовете между работните станции.ts 8100

 Машината може да нарязва ключове от материал:
    CuZn39Pb3 (без покритие и с покритие Ni 6 . . . 10)
    CuNi12Zn25Pb2 (мелхиор)

 Машината фрезова секретните нарези посредством профилна фреза, монтирана върху прецизен шпиндел с управляеми обороти.
Работните ходове на шпиндела и ключовата заготовка се осъществяват от XYZ+A (въртяща се ос).
Фрезоването на заготовките е сух процес (не се използват смазващи и охлаждащи течности или емулсии).

 Работните данни (кодовете за нарязване) се управляват от софтуер, като оператора осъществява интерфейса между обработващата машина и устройството за управление.

Възможен е избор на различни модели на нарязване.

 В моделите се програмират постоянните и променливите параметри за обработка на ключа. Променливите параметри се управляват от кодови таблици.

 Машината може да извършва до 14 бр. нарязвания по оста “Х” (стъпка на нарязване) и по 12 бр. нарязвания по оста “Y”.

 Ключовете се подават и разтоварват към /от работните станции посредством линеен манипулатор.

 Ключовите заготовки се зареждат към подаваща станция посредством вертикално магазинно устройство. Всяко устройство събира минимално количество от 100 бр. ключови заготовки.

 Софтуер

 Машината е снабдена със специализиран софтуер съставен от следните основни модули:

 SCADA - операторски интерфейс за връзка с всички устройства на машината;
 Софтуер - модул за трансфер на работните параметри от КТ и модели към CNC.
 Софтуер - модули управление на фрезоващите станции;
 Софтуер - модул управление линеен манипулатор;
 Софтуер - модул управление маркираща станция;
 Софтуер - модул управление на станция „прошиване” и станция „почистване”;
 Софтуер - модул управление станция "разтоварване" и станция "управление на палети";
 Софтуер - модул синхронизация на процесите и контрол на сигналите.
 Софтуер - операторска станция.

Инсталирания софтуер:

 Съдържа База данни с номерата, кодовете, секретностите и параметрите на моделите ключове.

 Дава възможност да направите заявка за изработване на определена серия ключове.

 Поддържа логически журнал, съдържащ историята на работа с програмата и машината по дни и часове. Има функции за управление на производствената статистика.

Осигурява Диагностична система за наблюдение и показване на дисплей на функционалните състояния на машината (грешки, неправилни операции и др.).

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.