Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Машина за фрезоване на ключове TS 4000


Машината е изградена от: една фрезоваща станция – четириосна; робот FANUC LR – Mate 200 iC; група от подаващи станции; маркираща станция Technifor UC 500; почистваща, полираща и разтоварваща станции; станция за смяна на инструмент. Управлението се извършва от апаратура на FANUC.
Фрезоващата машина TS 4000 е предназначена за фрезоване на профилен механичен шифър (ПМШ), “ямков” тип. Машината е екипирана с робот осъществяващ транспорт на ключовете между работните станции. Дава възможност за изработка на различен тип ключове като в зависимост от модела машината определя от коя работна станция ще се вземе ключа, а в зависимост от профила на заготовката определя почистващата станция, която ще се използва.
Машината може да нарязва ключове от материал:
CuZn39Pb3 (без покритие и с покритие Ni 6 . . . 10)
CuNi12Zn25Pb2 (мелхиор)
Машината фрезова секретните нарези посредством профилна фреза, монтирана върху прецизен шпиндел с управляеми обороти.
     В зависимост от модела на ямката машината сменя инструмента на фрезата, ако е необходимо, и след всяка смяна се осъществява автоматично измерване на дължината на инструмента спрямо нея.
Работните ходове на шпиндела и ключовата заготовка се осъществяват от XYZ+A (въртяща се ос).
Фрезоването на заготовките е сух процес (не се използват смазващи и охлаждащи течности или емулсии).
Работните данни (кодовете за нарязване) се управляват от софтуер, като оператора осъществява интерфейса между обработващата машина и устройството за управление.
     В моделите се програмират постоянните и променливите параметри за обработка на ключа. Променливите параметри се управляват от кодови таблици.
 Машината може да извършва до 14 бр. нарязвания по оста “Х” (стъпка на нарязване) и по 12 бр. нарязвания по оста “Y”.
     Ключовете се подават и разтоварват към /от работните станции посредством робот.
 Ключовите заготовки се зареждат към подаваща станция посредством вертикално магазинно устройство. Всяко устройство събира минимално количество от 100 бр. ключови заготовки.
  Машината е снабдена със специализиран софтуер съставен от следните основни модули:
 SCADA - операторски интерфейс за връзка с всички устройства на машината;
 Софтуер - модул за трансфер на работните параметри от КТ и модели към CNC.
 Софтуер - модули управление на фрезоващита станция;
 Софтуер - модул управление робот;
 Софтуер - модул управление маркираща станция;
 Софтуер - модул управление на станция „прошиване”, станция „почистване” и станция „разтоварване”
 Софтуер - модул синхронизация на процесите и контрол на сигналите.
 Софтуер - операторска станция.
 
Инсталирания софтуер:
 Съдържа База данни с номерата, кодовете, секретностите и параметрите на моделите ключове.
 Поддържа логически журнал, съдържащ историята на работа с програмата и машината по дни и часове. Има функции за управление на производствената статистика.


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.