Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.
2013

От края на 2012г. до втората половина на 2013г. Каси Аутомейшън успешно изгради BMS системи в двата нови терминала на летищата в Варна и Бургас.

Останалите проекти приключени през 2013г. можете да видите в тази категория.

С излизането наредба № H-1 от 22.01.2014г. за специфичните и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизните стоки възниква нуждата от създаването на система отчитащи дейноста на предприятията към агенция "Митници". Такава бе направена в КТ-Интернешенъл ЕАД гр. Пловдив.


С цел оптимазацията на готовата продукция бе изградена система за палетизация в тютюнева фабрика "София - БТ" АД.


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.