Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Система за палетизация в тютюнева фабрика "София - БТ" АД

С цел оптимазацията на готовата продукция бе изградена система за палетизация в тютюнева фабрика "София - БТ" АД.

Системата за палетизация е изградена от:

  • Група стационарни баркод скенери;
  • Ограничителна клапа;
  • Индустриален контролер
  • Ръчен баркод скенер;

Софтуер на РС.

Тя има за цел да групира излизащите кашони от производството по палети за по-лесната им обработка в следващите звена.

Клапата сепарира преминаващата продукция, което позволява точното разпределение на всеки мастър пакет. При преминаване на кашон през баркод скенерите се архивира баркода в база данни. На дисплей се извеждат активните палети с описание за

  • Асортимент;
  • Максимален брой кашони на палет;
  • Оставащи кашони;

Благодарение на палетната организация, се дава възможност за едновременна обработка на всички кашони в даден палет само чрез сканирането на един от тях (произволно избран).

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.