Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Софтуер за връзка към система БАЦИС

С излизането наредба № H-1 от 22.01.2014г. за специфичните и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизните стоки възниква нуждата от създаването на система отчитащи дейноста на предприятията към агенция "Митници". Такава бе направена в КТ-Интернешенъл ЕАД гр. Пловдив.

Проектът е разработен и изпълнен на базата на наредбата № H-1 от 22.01.2014г. На основание на същата наредба са избрани точките за контрол включващи:

  • Платформени везни вход, еспедиция и складиране.
  • Няколко точки за складиране
  • Няколко контролни точки за експедиция

След прозводството на кашоните се отпечатват етикети с уникален баркод и се заприхождават в склада. За всяка транзакция от приложение на компютър се генерира XML файлове, съгласно изискванията на агенция "Митници". При напускане на кашоните от склада те се сканират чрез ръчен баркод скенер. За всяка една транзакция от приложението на компютъра се генерира XML файл който се изпраща, съгласно изисквания на агенция "Митници".

Снимки от приложенито:

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.