Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Био Котел Албания

Система за управление на парен котел на био-гориво.

Обектът на управление е котел за производство на пара, използващ за гориво обработени костилки от маслини и се намира в близост до град Люшне, Албания. Предназначението на парата е за пастьоризиране на мляко. Автоматизираното управление на котела се осъществява посредством система от програмируем логически контролер (ПЛК) и честотни задвижвания за електродвигатели и операторска станция (PC).

Котела се управлява чрез  SCADA система визуализирана на екрана на операторската станция. Оператора има възможност да променя  настройки за автоматично регулиране, някои от които са:

  • Желано налягане на парата в котела
  • Желано под налягане в горивната камера на котела
  • Скорости на гориво подаващите шнекове
  • Подаване на въздух за горене

Също така могат да бъдат наблюдавани и параметри важни за правилното протичане на прцеса:

  • Температура в горивната камера
  • Температура на въздух за горене преди и след подгреване чрез топлообменник.
  • Под налягане в горивната камера
  • Налягане на парата в котел
  • Състояние на двата вентилатора за въздух и димният вентилатор
  • Състояние на гориво подаващите шнекове и на пепелоизнасящия шнек

Всички механизми могат да бъдат контролирани в ръчен режим, като шнековете могат да бъдат реверсирани дори по време на автоматичен режим. Системата позволява напълно автоматично опериране на котела.

Снимки от скадата :


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.