Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.
2015

Едни от основните задачи за екипът на Каси Аутомейшън през 2015г.  бяха свързана с обектите Пречиствателна станция за отпадни води - Варна и Трявна, както и  система за управление на парен котел на био-горива в гр. Белово.

Екипът на „КАСИ Аутомейшън“ проектира и пусна в действие втория етап от реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Варна в инженеринговите дейности по част: КИП и А


Управлението на пречиствателната станция е изградено на база на система от един брой програмируем констролер на Siemens – Simatic Controller S7-1500 с допълнителни отдалечени модули. Главните табла за управление са три броя, като към всяко е предвидено локален операторски терминал - SIMATICS HMI Comfort Panel TP900.


Изграждане на система за управление на парен котел на био-гориво.


© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.