Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Пречиствателна станция за отпадни води - Варна

11 23 22 PSOV-Varna-panorama

Системата за управление на ПСОВ-Варна е изградена в зависимост от всички нови изисквания и съвременни решения в областта на пречистване на отпадни води. Системата обхваща всички нива на йерархичната структура на управлението.

 

Първо ниво- Местно управление за всеки механизъм.

Всеки механизъм е оборудван със самостоятелен пулт за управление от където се дава възможност за избор на: режим за работа, пускане, спиране и извеждане на съоръжението, като всеки избор се следи и отразява в следващите нива на йерархичната структура.

comb


Второ ниво- Местните центрове за управление на съответните възли в пречиствателната станция.

Всички нови центрове за управление (MCC - моторни контролни центрове ) са оборудвани с контролери Schneider Electric серия Modicon M340.

comb 1

comb 2

 

Локалното наблюдение и въвеждане на параметрите се извършва на HMI панели Schneider Electric серия Magelis XBT GT.

comb

 

За следене на процесите и управление се използва апаратура във всички точки на пречиствателната станция съгласно технологичната схема. Използваната измервателна апаратура е на водещи производители: Schneider Electric , Siemens, Hach Lange, Nivus, Binder, JUMO, Endress+Hauser и др.

comb


Трето ниво –SCADA система за мониторинг и контрол на процесите.

В командната зала на пречиствателната станция (ЦДП) е разположена SCADA система, която представлява третото ниво на системата. Използван е софтуерът на Schneider Electric SCADA Expert Vijeo Citect v7.40 .

Системата изпълнява следните основни функции:

  • събиране на информация за състоянието на съоръженията в пречиствателната станция;
  • общо управление на съоръженията в пречиствателната станция, включително контрол на протичане на технологичните процеси;
  • подбор и обработка на данни за стойностите на определените технологични величини; положението (включване-изключване; работи - неработи) на основните съоръжения; на превишени стойности на технологичните величини; на алармените сигнали и др.
  • визуализиране на технологичните системи на отделните технологични подобекти, както и състоянието на електрическите схеми; -извършване на запис (регистриране) на основните технологични величини, данни за извършваните действия при осъществяване на технологичните процеси, аварийни събития и др.;
  • чрез направените записи да се оценява необходимостта от проверка и вземане на мерки за поддръжката на дадено съоръжение;

Системата е предвидена с възможност за надграждане и разширение и осигурява постоянно присъединяване към системата на последователно извършваната рехабилитация на подобектите на пречиствателната станция.

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.