Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Реконструкция и модернизация на машина „Райнигер“ - Брамак Силистра

Съгласно техническото задание на възложителя изцяло бе подновена системата за управление на машина „Райнигер“, на която се извършва прехвърлянето на метални подложки от една транспортна лента, на друга, като двете ленти са на различни нива една от друга. Тази технологична линия включва следните основни елементи:

  1. Входна лента на която се следи потока на влизащите подложки;
  2. Управление на елеватор, който повдига подложките на по-високо ниво;
  3. Разтоварване на подложките от елеватора при достигане на нужната височина;
  4. Управление на изходната лента;
  5. Комуникация с другите машини по технологичната линия и синхронизиране на работата им;

Съгласно техническото задание системата за управление се изгражда от контролер и операторски панел на фирма Siemens, а управлението на елеватора се осъществява със сервозадвижване от фамилията SINAMICS S120. Релейно-контакторната апаратура е от Schrack Technik а датчиците са на немската фирма Wenglor.

Използван е компактният контролер Siemens S7-CPU 1512C-1 PN с допълнителни сигнални модулни. Операторският интерфейс е реализиран с 9” цветен панел на Siemens KTP 900 Basic, на който са изобразени всички елементи на системата и тяхното състояние. Панелът дава възможност за задаване на параметрите на системата и визуализация на аварийни състояния. Целият интерфейс е реализиран на български език.

Основен проблем при реализацията на системата бе бързината на повдигане на подложката от Елеватора (сервозадвижването). Изискванията бяха продължителност на един цикъл за издигане на подложка от Елеватора да е до 200ms. Благодарение на комуникацията Profinet, чрез която става управлението на Елеватора (сервозадвижването) от контролера, бе постигната бързата и надеждна работа на системата. Системата за управление е реализирана в среда на TIA Portal v13 SP1, като са използвани вградените функции за Motion Control на контролерите от фамилията S7-1500.

Снимки преди ремонта :

 Снимки след ремонта:

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.