Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Автоматизация на инсталация за белене на слънчоглед "Първи Май" АД, с.Ситово

 

В производствената база за преработка и складиране на ароматни култури и слънчоглед е изградена система за управление и наблюдение на производствения процес. Контролът и наблюдението на всички машини и прилежащите им двигатели се управлява от компютърна система. Системата е изградена от софтуерна и хардуерна част, като хардуерната част се състои от програмируеми логически контролери, а софтуерната част е конфигурирана в йерархична структура, като връзката между отделните звена е базирана на стандартни комуникационни протоколи.

Наблюдението и управлението на цялата системата се извършва от контролен център в който е инсталиран SCADA система (supervisory control and data acquisition), която е продукт на американската фирма Wonderware InduSoft. Конфигурирането на SCADA-ta бива съобразено с технологичния ред и разположението на всички включени в производствения процес машини.

Системата разполага с възможността за следене на моментни състояния на всички двигатели в производствения процес както и моментни показания на везните, автоматично пускане и спиране на кофигурирани режими.
При възникаване на събитие извън заложената логи за управление на технологичния процес се визуализира като аларма на компютъра в контролната зала. Всяка една възникнала аларма вива архивирана.
Всички аларемни съобщения и събития се архивират.

Снимки от скадата на обекта:

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.